Welcome The World Of Spices

Khakharas


Available Size
200g.
  • Khakharas Plain
  • Khakharas Masala (Spicy)
  • Khakharas Jeera (Cumin)
  • Khakharas Methi (Fenugreek)
  • Khakharas Chilli Coriander
  • Khakharas Garlic (Lasan)
  • Khakharas Punjabi Masala